Zpráva

Projekty z oblasti životního prostředí

Na úseku životního prostředí byly v končícím programovém období zrealizovány projekty s celkovými výdaji cca 35 mil. Kč (dotace cca 28 mil. Kč). V rámci těchto projektů byla zajištěna ochrana evropsky významných lokalit v působnosti Moravskoslezského kraje, byla zpracována databáze a mapové podklady pro komplexní vyhodnocení stavu a návrhu řešení možných opatření v povodí vodní nádrže Slezská Harta. V úseku silnice II/464 (Studénka – Nová Horka), který protíná CHKO Poodří, byla zrealizována technická opatření k zabránění střetům živočichů s dopravním provozem. Na komunikaci I/11 v Těrlicku byla zajištěna migrační prostupnost pro obojživelníky přes kritický úsek komunikace. Na řadě silničních úseků byly vysazeny stromy za účelem snížení prašnosti. Taktéž byly provedeny parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice.

frame-scrollup