Zpráva

Projekty ze sociální oblasti

V končícím programovém obdobích připravoval odbor evropských projektů projekty za 1.473 mil. Kč (podíl MSK 125 mil. Kč, dotace 1.348 mil. Kč). Z tohoto počtu bylo 32 projektů investičního charakteru za cca 570 mil. Kč (podíl dotace 447 mil. Kč) a 15 projektů neinvestičního charakteru za cca 902 mil. Kč (podíl dotace cca 901 mil. Kč).
Z projektů bylo pořízeno nebo rekonstruováno 48 bytů a staveb chráněného bydlení pro 505 klientů sociálních služeb, bylo nakoupeno 179 elektricky polohovatelných lůžek včetně matrací, 10 vozidel určených pro přepravu mentálně a fyzicky handicapovaných klientů sociálních služeb.

V rámci neinvestičních projektů bylo celkem podpořeno 34.000 osob (ať již pracovníků nebo klientů sociálních služeb). Největším projektem byl projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, který byl realizován za účelem zajištění dostupnosti služeb sociální prevence osobám sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým, a to na celém území Moravskoslezského kraje. Do projektu bylo zapojeno 156 registrovaných poskytovatelů azylových domů, podpory samostatného bydlení, domů na půl cesty, nízkoprahových denních center, služeb následné péče, sociálně terapeutických dílen, sociální rehabilitace, intervenčních center, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, terénních programů a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Celkem bylo podpořeno 10.043 osob.

Neinvestiční projekty:

Investiční projekty:

frame-scrollup