Zpráva

Realizace projektu ze sociální oblasti Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK byla MPSV podpořena

„Jedná se v pořadí již o třetí úspěšně připravený projekt kraje v oblasti plánování sociálních služeb, který podporuje proces strategického plánování služeb obcí s rozšířenou působností v našem kraji“, uvedl náměstek hejtmana kraje pro oblast sociálních služeb Ing. RSDr. Svatomír Recman. A dodává: „Kromě podpory obcí budou v projektu podpořeni také poskytovatelé sociálních služeb prostřednictvím metodické podpory sociálních služeb. Plánování sociálních služeb je procesem strategickým, v rámci kterého je zapotřebí kontinuálně vyhodnocovat potřebnost sociálních služeb na území kraje klíčově ve spolupráci s obcemi kraje, s poskytovateli sociálních služeb a v neposlední řadě s uživateli sociálních služeb. “

Projekt tvoří celkem čtyři klíčové aktivity. První aktivitou je vytvoření informačního systému (databáze), který bude využíván pro potřeby procesu plánování a financování sociálních služeb. Druhou aktivitou projektu je podpora koordinátorů komunitního plánování sociálních služeb na obcích s rozšířenou působností kraje. Aktivita bude realizována ve formě přímé podpory koordinátorů komunitního plánování ze strany externích odborníků. Další aktivitou je ověření efektivity poskytování služeb u vybraných poskytovatelů. Jedná se o procesní podporu u vybraných poskytovatelů sociálních služeb (domovy pro seniory a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). V rámci poslední aktivity projektu budou realizovány tzv. diskusní fóra se zástupci poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb rozdělená dle druhů sociálních služeb. V rámci diskuzních fór budou diskutována aktuální témata týkající se poskytování předmětných sociálních služeb.

Projekt bude realizován od března letošního roku do konce roku 2018 a je financován prostřednictvím finančních prostředků Evropského sociálního fondu. Celkové náklady projektu jsou cca 14,8 mil. Kč., kdy 85 % nákladů je financováno z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu ČR a 5 % z vlastních zdrojů.


21. března 2016
frame-scrollup