Zpráva

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

Partnerství pro rozvoj Moravskoslezského kraje

V rámci programového období 2014–2020 jsou nově uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů Evropských strukturálních a investičních fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních rozdílů v ekonomické, sociální či environmentální oblasti.

Moravskoslezský kraj rozvíjí dialog o územních potřebách a prioritách prostřednictvím partnerské platformy, tzv. Regionální stálé konference (RSK). RSK sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu a dává tak doporučení řídícím orgánům k zacílení a slaďování výzev. Klíčovým dokumentem je Regionální akční plán, který provazuje zjištěné potřeby a rozvojové aktivity jednotlivých aktérů na území kraje s aktivitami financovatelnými z operačních programů a dalších zdrojů.

Složení Regionální stálé konference

Regionální stálá konference je dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje.

Složení RSK

 

Základní dokumenty ke stažení:

1. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

2. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

3. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

4. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

5. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

6. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

7. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje


Přehled stanovisek Regionální stálé konference:

 

Území pro realizaci MAP

 

Zřízení Pracovní skupiny pro Krajské akční plány vzdělávání

Korespondenční hlasování Regionální stálé konference:

Prioritizace potřeb a Rámec pro podporu infrastruktury Krajského akčního plánu vzdělávání Moravskoslezského kraje

Aktualizace Regionálního akčního plánu

Území pro realizaci MAP II
 • Schválené území MAP II ze dne 12. 12. 2017 (formát pdf, velikost 955 kB)
 •  

  Sekretariát Regionální stálé konference

  Zajištění činnosti sekretariátu RSK MSK, reg.č.: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000024

  Hlavním cílem projektu je zajistit a koordinovat činnosti spojené s chodem Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje a jejích poradních skupin. 

  Kontakty: 

  Logo PO

   

  frame-scrollup