Zpráva

Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/32.01728

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění poskytované zdravotní péče pro pacienty hospitalizované na geriatrickém oddělení NsP Havířov a celkové vzýšení standardu.

Další cíle projektu:

- zvýšit standard a bezpečnost ubytování pacientů a zkvalitnění péče včetně zlepšení dostupnosti oddělení pro osoby se zhoršenou mobilitou

- zkvalitnit všechny služby vytvořením komplexního systému geriatrické péče – vybudování samostatné místnosti pro provádění rehabilitace

K slavnostnímu otevření oddělení došlo 19. 1. 2016

Výstupy projektu

Výstupem projektu je stavební rekonstrukce geriatrického oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o., jakož i pořízení vnitního vybavení a lékařské techniky.

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

26 048 360

Přiznaná dotace z Fondu soudržnosti EU

25 076 430

Podíl Moravskoslezského kraje

971 930

Doba fyzické realizace projektu

Červenec 2014 – prosinec 2015

Manažer projektu

Ing. Renáta Müller

odbor evropských projektů

tel: +420 595 622 901
e-mail: renata.muller@msk.cz

frame-scrollup