Zpráva

RESOLVE - Od poznávání k plánování

Projekt RESOLVE, spolufinancovaný z operačního programu INTERREG EUROPE, který je zaměřen na udržitelnou dopravu obyvatel a zboží v souvislosti s maloobchodem, se přiblížil do své zásadní fáze. V prvních osmnácti měsících projektoví partneři získávali nové znalosti o opatřeních na snižování emisí oxidu uhlíku v oblasti dopravy v jiných evropských městech. Prvním krokem bylo společné sestavení registru osvědčených postupů z oblasti udržitelné dopravy. Následně každý partner hostil tzv. Peer Review, hlavní náplní této aktivity bylo expertní posouzení silných a slabých stránek plánů a záměrů z oblasti udržitelné mobility. Provedený průzkum mezi návštěvníky center měst a obchodních center pak vytvořil základ pro následné opakované měření vlivu budoucích realizovaných opatření.

Na studijních návštěvách měli partneři projektu a další zapojené organizace možnost seznámit se specifiky konkrétních osvědčených postupů a praktik, napomáhajících ke snižování oxidu uhlíku v oblasti dopravy. Na začátku roku 2018 se uskutečnily studijní návštěvy  v portugalské Almadě,  v italském Reggio Emilia,  v  britském Manchesteru a u vedoucího partnera v nizozemském Roermondu. Od dubna 2018 bude zahájena etapa projektu, zaměřená primárně na plánování. Předcházet tomu bude dokončení cyklu studijních návštěv na konci března a následně budou zahájeny přípravy dvou hlavních aktivit projektu – Import workshopů a regionálních akčních plánů.

Import workshop zorganizuje každý partner v období od května do října 2018. Tato aktivita přispěje ke shrnutí dosavadních znalostí, pozvaní experti pomohou partnerům a jejich stakeholderům při rozhodování o přijetí a samotném importu osvědčených postupů a při zpracování návrhu jejich Regionálního akčního plánu (RAP). RAP bude velice důležitým nástrojem každého partnera pro zlepšení jeho nástroje politiky v oblasti dopravy. Některé z nástrojů politiky jsou spojeny se strukturálními fondy, např. ERDF. V případě českého partnera – Moravskoslezského kraje, je nástrojem politiky Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Projekt RESOLVE je zaměřen celkem na osm nástrojů politiky, na jejich zlepšení prostřednictvím implementace nových projektů a na zlepšení řízení tohoto nástroje. Návrh RAP bude prezentován a diskutován v průběhu následujícího projektového setkání v portugalské Almadě ve dnech 10. a 11. dubna 2018. Ambicí partnerů je finalizace RAP do konce roku 2018. Na konci roku 2018 každý region zapojený do projektu zorganizuje svou regionální konferenci, partneři z Reggio Emilia a z Manchesteru uspořádají speciální seminář zaměřený na prohloubení znalostí o řízení udržitelné mobility ve vztahu k maloobchodu.

Cílem projektu je snížit emise oxidu uhlíku vytvořených dopravou v souvislosti s dojížděním za maloobchodem ve městech a městských centrech při současné  podpoře pracovních míst a podpoře růstu lokálních ekonomik.

Na projektu se podílí 9 partnerů z osmi různých zemí EU:

  • Město Roermond, Nizozemí; vedoucí partner;
  • Katedra regionální, přístavní a dopravní ekonomiky (RHB BV), Nizozemí;
  • Městský úřad Reggio Emilia, Itálie;
  • Doprava pro Greater Manchester, Spojené Království;
  • Městský úřad Maribor, Slovinsko;
  • Kronoberg regionální administrativní úřad, Švédsko;
  • Rada města Almada, Portugalsko;
  • Město Varšava, Polsko;
  • Moravskoslezský kraj, ČR.

Další informace: www.interregeurope.eu/resolve/


23. března 2018
frame-scrollup