Zpráva

Seminář na téma Aplikace Cochemského modelu do praxe

Ve čtyřech městech pořádá Krajský úřad Moravskoslezského kraje semináře pro odbornou veřejnost na téma „Aplikace Cochemského modelu do praxe“.


Cílem seminářů je přestavit zkušenosti získané interdisciplinární spoluprací zapojených odborníků v soudním regionu Nový Jičín při řešení rozvodových a rozchodových sporů a jejich dopadu na děti.
Představíme modely práce řešené v rámci projektu „Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

 


15. listopadu 2019
frame-scrollup