Zpráva

Shrnutí programového období 2007 - 2013

Souhrnné informace o projektech, kdy je kraj příjemcem dotace

Ke dni 31. 06. 2016 krajský úřad prostřednictvím odboru evropských projektů administroval celkem 250 projektů v celkové výši 13.117 mil. Kč celkových výdajů. Předpokládaná výše dotace na tyto projekty dosáhla cca 10,265 mil.nbsp; Kč a podíl spolufinancování krajem je 2.851 mil. Kč. Z tohoto počtu bylo 191 projektů investičního charakteru (za cca 11.676 mil. Kč - podíl dotace cca 8.862 mil. Kč) a 59 projektů neinvestičního charakteru (za cca 1.441 mil. Kč - podíl dotace cca 1.403 mil. Kč).

frame-scrollup