Zpráva

Školy v Moravskoslezském kraji mají nové učebny a rozvoj škol pokračuje – předložily se další žádosti o podporu

Do konce roku 2018 ukončil Moravskoslezský kraje celkem 5 projektů z oblasti škoství za více než 85 milionů korun. Zapojené školy mají tak nové IT učebny, jazykové učebny, laboratoře technických měření, laboratoře pro výuku Průmyslu 4.0 a nové dílny vybavené CNC stroji.

Všechny projekty byly realizovány v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Moravskoslezský kraj podpořil projekty 10 % celkové částky výdajů z vlastních zdrojů. Zbývajících 90 % bylo hrazeno z EU a ze státního rozpočtu.

Zároveň byly do konce roku 2018 předloženy další žádosti o podporu na rozvoj školství – především technického a přírodovědného vzdělávání. Školy se tak mohou těšit na další nové laboratoře na pěstování rostlin, chemické laboratoře a další přírodovědné učebny a dílny.


22. ledna 2019
frame-scrollup