Zpráva

Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002956

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na komplexní výcvik specialistů z řad jednotek požární ochrany v oblasti zdolávání zásahů na nebezpečnou látku, výcvik obsahuje jak teoretickou část, která definuje problematiku z reálného prostředí, tak na následný praktický výcvik, který využívá dostupné technické prostředky pro likvidaci nebezpečných látek, měřící, detekční a dekontaminační prostředky. Zamýšlený trénink je v souladu s koncepcí zvyšování vzdělanosti příslušníků Hasičského záchranného sboru MSK v oblasti chemie.

Přehled klíčových aktivit projektu

K naplnění cíle projektu povede jedna aktivita, která bude rozdělena do dvou kroků. V první fázi budou vyškoleni hasiči - instruktoři, kteří v druhé fázi připraví a zrealizují výcvik pro speciální jednotky na danou tématiku

Doba realizace projektu

1. 1. 2017 – 31. 1. 2018

Kontaktní osoby

Projektový manažer
Ing. Martina Guřanová
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 746,
e-mail: martina.guranova@msk.cz

Odborný garant projektu
Ing. Petr Ivanko
odbor kanceláře hejtmana kraje
tel.: 595 622 548,739 602 857
e-mail: petr.ivanko@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu vKč
Celkové způsobilé výdaje projektu 2.454.025,00
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 2.085.921,25
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 245.402,50
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 122.701,25
frame-scrollup