Zpráva

Tvorba Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání MSK je oficiálně zahájena

Od 1. 12. 2015 pracuje realizační tým na projektu s názvem Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Cílem projektu je prostřednictvím strategického dokumentu Krajského akčního plánu, stanovit priority nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území kraje.  Výstupy akčních plánů rozvoje vzdělávání mají dále sloužit pro koordinaci a zacílení dalších výzev vyhlašovaných ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V prvních měsících tohoto projektu začal realizační tým zpracovávat části tohoto dokumentu. Byla vytvořena Analýza vzdělávacích potřeb v území, Národní ústav pro vzdělávání spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy realizoval dotazníkové šetření na školách v kraji.

O těchto a jiných výstupech dosavadní realizace informujeme ředitele středních a vyšších odborných škol prostřednictvím pracovního semináře- workshopu.

Workshop se uskuteční v pátek 18. 3. 2016 od 9:30 h v Clarion Congress Hotelu Ostrava.

Projekt je realizován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Smart akcelerátor RIS3 strategie

4. března 2016
frame-scrollup