Zpráva

Úvodní setkání Pracovní skupiny Vzdělávání pro tvorbu KAP v Moravskoslezském kraji

V rámci aktivit projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje (KAP) se dne 11. 3. 2016 konalo úvodní setkání členů Pracovní skupiny Vzdělávání pro tvorbu KAP v Moravskoslezském kraji. Institucionální složení pracovní skupiny je dáno metodickým dokumentem ministerstva školství a bylo schváleno Regionální stálou konferencí Moravskoslezského kraje.

Cílem jednání Pracovní skupiny Vzdělávání bylo seznámení s rolí pracovní skupiny při tvorbě KAP, s projektem na přípravu a realizaci KAP a zejména projednání Analýzy potřeb v území, vč. všech povinných a také nepovinných témat, a definovaných problémových oblastí v území.

Se svými prezentacemi kromě realizačního týmu také vystoupili pozvaní hosté z Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) a představili individuální projekt systémový „Podpora krajského akčního plánování“, jehož nositelem je NÚV.

Smart akcelerátor RIS3 strategie

24. března 2016
frame-scrollup