Zpráva

V RÁMCI PROJEKTU „SILNICE 2014 – IV. ETAPA“ BYLY ZREKONSTRUOVÁNY 3 SILNIČNÍ ÚSEKY

Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Silnice 2014 – IV. etapa“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Součástí projektu byla rekonstrukce tří níže uvedených silničních úseků (včetně propustků, mostů).

Projekt byl předložen do výzvy v prosinci 2013. Fyzická realizace projektu byla zahájena dle jednotlivých staveb v období od 04/2015 do 07/2015 předáním stavenišť vítězným uchazečům. Poslední práce byly dokončeny v září 2015.

Zrekonstruované úseky:

1) „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II /647 Ostrava, ul. Muglinovská“

Stavba řešila rekonstrukci silnice v délce cca 1,462 km včetně mostu přes řeku Ostravici.

2) „Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě, odkanalizování silnice II/479 ul. 28. října“

Stavba řešila rekonstrukci úseků v km 0,000 – 0,244 před křižovatkou Opavská – 17. listopadu, v km 0,642 – 0,806 před křižovatkou Opavská – Sokolovská a v km 2,247 – 2,675 v prostoru křižovatek Opavská – Třebovická – Sjízdná.

Součástí stavby bylo také vybudování nového odvodnění komunikace v úseku od křižovatky Nová Ves
u vodárny směr Svinovské mosty.

Celková délka řešené úpravy činila 0,836 km.

3) „Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 v obci Raškovice“

Stavba řešila rekonstrukci stávajícího mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice.

Celková délka řešené úpravy činila 0,1 km.

Celkové náklady projektu činí 65 187 598,92 Kč. Výše poskytnuté dotace ze strukturálních fondů EU (85 % z celkových uznatelných nákladů) činí 32 895 180,34 Kč. Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu přispěl částkou 32 292 418,58 Kč.

Realizací projektu došlo ke zkvalitnění a modernizaci průjezdních úseků uvedených silnic II. třídy, ke zvýšení únosnosti mostu v Raškovicích, ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, k omezení hlučnosti, ke zlepšení dopravní situace a zlepšení dopravní obslužnosti.


15. února 2016
frame-scrollup