Zpráva

V RÁMCI PROJEKTU „SILNICE 2014 – V. ETAPA“ BYLY ZREKONSTRUOVÁNY 4 SILNIČNÍ ÚSEKY

Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Silnice 2014 – V. etapa“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Součástí projektu byla rekonstrukce 4 níže uvedených silničních úseků (včetně propustků, mostů, opěrných a zárubních zdí).

Projekt byl předložen do výzvy v prosinci 2013. Fyzická realizace projektu byla zahájena dle jednotlivých staveb v období od 04/2015 do 09/2015 předáním stavenišť vítězným zhotovitelům. Poslední práce byly dokončeny v říjnu 2015.

Zrekonstruované úseky:

1) „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská“

Stavba řešila rekonstrukci silnice v celkové délce cca 2,3 km včetně propustku.

2) „Rekonstrukce sil. II/477 Vratimov - Lískovec vč. sil. III/4794“

Jednalo se o rekonstrukci silničního úseku v celkové délce cca 5,7 km.

3) „Rekonstrukce sil. II/470 Rychvald – Orlová“

Jednalo se o rekonstrukci silničního úseku v celkové délce cca 2,1 km. Součástí úpravy byla také rekonstrukce 3 opěrných zdí.

4) „Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na sil. II/443 Zálužné - Staré Těchanovice“

Stavba řešila rekonstrukci silnice v celkové délce cca 5 km. Součástí úpravy byla také rekonstrukce mostu ev. č. 443-053 přes řeku Moravici, rekonstrukce 4 opěrných zdí a 1 zdi zárubní.

Celkové náklady projektu činí 110.079.473,96 Kč. Výše poskytnuté dotace ze strukturálních fondů EU (85 % z celkových uznatelných nákladů) činí 88.731.011,53 Kč. Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu přispěl částkou 21.348.462,43 Kč.

Realizací projektu došlo ke zkvalitnění a modernizaci průjezdních úseků uvedených silnic II. a III. třídy. Došlo ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, k omezení hlučnosti, ke zlepšení dopravní situace a zlepšení dopravní obslužnosti.


26. února 2016
frame-scrollup