Zpráva

Veletrh inovací ve vzdělávání

Dne 6. června 2018 proběhl v prostorách Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Veletrh inovací ve vzdělávání, který se zaměřil na prezentaci moderních technologií, které mohou školy ve své praxi využívat. Po úvodním slovu pana Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje a paní Ing. Evy Kazdové, ředitelky Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální, následovaly příspěvky zástupců jednotlivých firem a produktů. Václav Bystrianský z Horizon Educational Group popsal ve své prezentaci program H₂AC. Mgr. Bc. Libor Klubal, učitel matematiky, informatiky a programování, představil ve svém příspěvku využití mobilní učebny s tablety. Zástupce firmy AV MEDIA, a. s., Ing. Hanuš Horák, pohovořil o tom, jakou roli dnes hraje robotika ve výuce na střední škole a jak má být tato technologie správně vnímaná pedagogy. Jaroslav Vazač ze společnosti AutoCont CZ a. s. prezentoval způsoby, jak si ušetřit práci při správě přístupů a oprávnění uživatelů k sítím. Ing. Michal Zwinger, MIM, seznámil posluchače s online výukovým programem Rozečtise, po jehož absolvování má uživatel zvládat číst texty 2x rychleji. Luděk Altmann představil společnost Corinth, která se zabývá vývojem nejmodernějších vzdělávacích technologií, prostřednictvím kterých se snaží zobrazovat těžko představitelné věci (např. pomocí 3D modelů, animací, aj.). Následovala prezentace Karla Klatovského z firmy Microsoft, který představil novinky z dílny Microsoftu pro školy. Mgr. Hanka Šandová, pedagožka Gymnázia Jana Keplera v Praze, seznámila posluchače s Ozoboty, miniroboty, se kterými lze pracovat napříč různými výukovými předměty. CZ. NIC, z. s. p. o., v zastoupení Kateřiny Vokrouhlíkové, upozornil na rizika špatného zabezpečení školních webových stránek a doporučil způsoby, jak jim předcházet. Závěrečná prezentace "Jak zaujmout studenty v hodinách matematiky?" patřila Lucii Tiché, která představila online aplikaci Techambition usilující o zvýšení zájmu studentů o matematiku.

Smart akcelerátor RIS3 strategie
frame-scrollup