Zpráva

Výuka pro Průmysl 4.0

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005378

Anotace projektu

Cílem projektu byla podpora výuky v progresívní oblasti automatizace, mechatroniky a robotiky známé pod názvem Průmysl 4.0 ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Projekt částečně navazoval na dříve realizovaný projekt Mechatronika (ROP). V rámci projektu se rozšiřovalo vybavení učeben či budovaly a vybavovaly nové učebny.

Partneři projektu

  • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
  • Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
  • Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  • Střední škola průmyslová a umělecká Opava, příspěvková organizace
  • Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace
  • Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace

Trvání projektu

prosinec 2016 – září 2018

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Karas
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 652
e-mail: tomas.karas@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové náklady projektu 24.941.458,39
z toho prostředky z ERDF (85 %) 21.200.239,62
z toho prostředky ze státního rozpočtu (5 %) 1.247.072,92
z toho prostředky z rozpočtu MSK (10 %) 2.494.145,85
frame-scrollup