Zpráva

Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost

Logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Specifický cíl

3.1 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Číslo projektu

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001698

Trvání projektu

červenec 2016 – prosinec 2020

Cíl projektu

Cílem projektu je zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím zpřístupnění či zefektivnění podsbírkových fondů Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace. Podsbírky a mobilní fondy budou veřejnosti prezentovány v rámci nových expozic v Zámku Nová Horka.

Předmětem projektu je první etapa zpřístupnění objektu, která spočívá v rekonstrukci 1. podlaží objektu, přípravě technologické části areálu, restaurování a instalaci expozic.

Výstupy projektu

Realizací projektu budou zpřístupněny následující expozice:

  1. Salla Terrena
  2. Expozice přírodovědy "Živá příroda PR Kotvice"
  3. Expozice historie zámku Nová Horka a hraběcího rodu Vetter von der Lilie
  4. Expozice církevního umění Nová Horka - zámecká kaple
  5. Expozice zámecké grafiky
  6. Expozice starých tisků a zámecká knihovna

Dále budou realizovány depozitáře:

  1. Depozitář entomologie
  2. Depozitář nábytku

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové plánované náklady projektu 24.827.770,08
z toho prostředky z ERDF (85 %) 21.103.604,57
z toho prostředky ze státního rozpočtu (5 %) 1.241.388,51
z toho prostředky z rozpočtu MSK (10 %) 2.482.777,00

Kontaktní osoba

Ing. Hana Kaštovská
Odbor investiční a majetkový
projektový manažer
tel.: 595 622 752
e-mail: hana.kastovska@msk.cz

frame-scrollup