Zpráva

Žít normálně

V rámci klíčové aktivity byla natočena ve spolupráci s TV POLAR série 10 minipořadů s názvem „Žít normálně“, Tyto minipořady jsou zaměřené na posílení povědomí společnosti o právech osob se zdravotním postižením žít v běžné společnosti.

Každý z minipořadů má délku cca 2 minut, jejich obsahem je srovnání kvality života osob s postižením žijících v ústavním zařízení a osob žijících mimo takovéto zařízení – tj. v běžné komunitě. Cílem je poukázat na výrazné rozdíly v kvalitě života těchto osob, na těžkosti, které osoby se zdravotním postižením mohou v každodenním životě zažívat, ale také na to, jak lze tyto těžkosti za předpokladu tolerance a vzájemné pomoci veřejnosti překonávat. Pořady byly v prosinci 2016 a lednu 2017 odvysílány v TV Polar a v průběhu roku 2017 a 2018 budou odvysílány v dalších 4 cyklech.

Prostřednictvím vysílání pořadů a distribuce těchto minipořadů do základních škol Moravskoslezského kraje bychom rádi dosáhli globálního cíle aktivity Medializace procesu transformace výše uvedeného projektu, kterým je práce s veřejností a destigmatizace osob se zdravotním postižením, tak aby se veřejnost neobávala osob se zdravotním postižením jako sousedů, ale také jako spolužáků svých dětí, kamarádu na hřišti, spolupracovníků v práci.

frame-scrollup