Zpráva

Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002940

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zvyšování odborné úrovně a připravenosti členů vyhledávacích a záchranných odřadů HZS MSK, které jsou určeny pro vyhledávání a záchranu osob ze zřícených budov - USAR odřad (Urban Search And Rescue) a pro vyhledávání a záchranu osob za pomocí lodí WASAR (Water Search And Rescue). Oba moduly jsou určeny k operační činnosti na území Moravskoslezského kraje, ale díky své vysoké specializaci jsou nasazovány na celém území ČR a celé Evropy.

Cílem projektu je v jeho průběhu zvýšit nejen odbornou úroveň znalostí a praktických dovedností všech členů působící v USAR a WASAR odřadech HZS MSK, ale rovněž zvýšit jejich připravenost v rámci nasazení do mezinárodních záchranných operací. Dále pak ověřit a zdokonalit procedury, které se používají v rámci mezinárodních záchranných operací (MZO), poskytnout všem členům možnosti vzdělání a zdokonalení v rámci MZO, cvičit v prostředí, ve kterém můžou všichni účastníci postupovat dle správných procedur vycházejících z metodologie INSARAG. Zvýšit operativní spolupráci mezi jednotlivými zahraničními týmy. Otestovat koordinaci mechanizmu EU v oblasti civilní ochrany. Pracovat v mezinárodním prostředí a interakce s humanitárními a dalšími mezinárodními aktéry. Otestovat popřípadě zvýšit standardní operační postupy USAR a WASAR odřadů. Ověřit komptabilitu vybavení odřadu v rámci interoperability s dalšími zahraničními týmy a zvýšit porozumění v rámci implementace interoperability, soběstačnosti týmu a komunikačních problémů.

Přehled klíčových aktivit projektu

Do projektu jsou zařazeny celkem 4 klíčové aktivity, a to:

  • KA 01 USAR I Vzdělávání hasičů-instruktorů.
  • KA 02 USAR II Aplikace získaných dovedností a znalostí při praktickém výcviku členů USAR.
  • KA 03 WASAR I Vzdělávání hasičů-instruktorů.
  • KA 04 WASAR II Aplikace získaných dovedností a znalostí při praktickém výcviku členů WASAR.

Doba realizace projektu

1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Kontaktní osoby

Projektový manažer
Ing. Martina Guřanová
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 746
e-mail: martina.guranova@msk.cz

Odborný garant projektu
Ing. Eduard Plšek
odbor kanceláře hejtmana kraje
tel.: 595 622 211,739 544 475
e-mail: eduard.plsek@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 9.523.673,75
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) a prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 9.047.490,06
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 476.183,69
frame-scrollup