Zpráva

Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/20.01234

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zajištění lepších podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, trvalé zkvalitnění a rozšíření poradenských služeb pro děti, žáky, studenty, jejich rodiče a pedagogické pracovníky.

Výstupy projektu

V rámci realizace projektu byly pořízeny standardizované diagnostické nástroje, speciální pomůcky a výpočetní technika pro 18 pracovišť šesti pedagogicko-psychologických poraden.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu  8 311 461,53
Celkové způsobilé výdaje projektu  7 939 064,86
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %)  6 748 205,11
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj  1 563 256,42

Doba realizace projektu

4/2013 – 1/2015

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Karas
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 652
fax: 595 622 427
e-mail: tomas.karas@msk.cz

frame-scrollup