Zpráva

Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje (IBC MSK)

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko

Prioritní osa

1. Regionální infrastruktura a dostupnost

Oblast podpory

1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení

Číslo projektu

CZ.1.10/1.4.00/01.00007

Cíl projektu

Cílem projektu je vybudování Integrovaného bezpečnostního centra, ve kterém bude integrován příjem všech tísňových volání z území Moravskoslezského kraj a současně bude vytvořeno jedno operátorské středisko společné pro všechny složky integrovaného záchranného systému (IZS) v kraji. Na celém území kraje tak bude fungovat jeden systém příjmu tísňových volání a společná podpora pro řízení zásahů.

Popis konečného stavu

V IBC MSK bude integrován příjem všech tísňových volání z území Moravskoslezského kraje, dále zde budou sdružena operační střediska všech složek IZS (tj. Hasičský záchranný sbor MSK, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba MSK), včetně Městské policie Ostrava. V IBC bude rovněž umístěno pracoviště krizového štábu města Ostrava a Moravskoslezského kraje. Realizace projektu přinese shodnou kvalitu služeb IZS pro celý kraj, vyšší efektivitu fungování příjmu tísňových volání a vysílání zásahu na místo události na území kraje. Současně přispěje k vyšší efektivitě koordinace řešení krizových situací. V konečném důsledku tak významně přispěje ke snížení škod na životech, zdraví a majetku občanů, návštěvníků a ekonomických subjektů působících v Moravskoslezském kraji.

Výstupy projektu

Integrovaný bezpečnostní systém Moravskoslezského kraje

Financování projektu

Zdroj financování projektu Výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 679 113 750,00
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (92,5 %) 628 180 218,74
z toho EU (85 %) 577 246 687,49
Veřejné prostředky - Moravskoslezský kraj, Česká republika – Ministerstvo vnitra a statutární město Ostrava (7,5 %) 50 933 531,00

Doba realizace projektu

10/2008 – 05/2011

Kontaktní osoba

Ing. Hana Kaštovská
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 752
fax: 595 622 427
e-mail: hana.kastovska@msk.cz

Vizualizace IBC MSK

frame-scrollup