Zpráva

Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa

1. Regionální infrastruktura a dostupnost

Oblast podpory

1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení

Registrační číslo projektu

CZ.1.10/1.4.00/02.01511

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj a modernizace složek integrovaného záchranného systému a modernizace infrastruktury pro řešení mimořádných událostí regionálního i nadregionálního významu.

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude nový areál integrovaného výjezdového centra v lokalitě mezi ulicemi Kaminského a plánovanou ulicí Nová Krmelínská v Ostravě určený pro složky IZS, tj. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - hasičská stanice Hrabová, Městská policie Ostrava - oblastní služebna Hrabová, včetně skupin hipologie a kynologie, a Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje - výjezdové stanoviště Hrabová.

Partneři projektu

  • statutární město Ostrava
  • Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 248.822.724,41
Celkové způsobilé výdaje projektu 241.431.106,91
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %) 205.216.440,87
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj 36.214.666,04

Doba realizace projektu

červenec 2013 – prosinec 2015

Kontaktní osoba

Ing. Hana Kaštovská
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 752
e-mail: hana.kastovska@msk.cz

frame-scrollup