Zpráva

Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje

Operační program

Integrovaný operační program

Prioritní osa

3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

Oblast podpory

2.1 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Registrační číslo projektu

CZ.1.06/3.4.00/11.07845

Cíl projektu

Vybudování informačního sytému operačních středisek Integrovaného záchranného systému (IZS) s cílem zajistit provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS, dosáhnout dokonalé propojení všech složek IZS mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajistit vysokou akceschopnost a operabilitu.

Výstupy projektu

V rámci projektu bude realizována dodávka technologií a informačního systému pro zajištění integrace informačního systému pro operační řízení včetně oživení systému a napojení na Národní informační systém IZS.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 26.655.600
Celková přiznaná dotace EU (85 %) 22.657.260
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (15 %) 3.998.340

Doba realizace projektu

03/2011 – 12/2015

Kontaktní osoba

Ing. Hana Kaštovská
projektový manažer
odbor evropských projektů
Tel. 595 622 752
Fax.: 595 622 427
e-mail: hana.kastovska@msk.cz

frame-scrollup