Zpráva

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Prioritní osa

1. Regionální infrastruktura a dostupnost

Oblast podpory

1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava

Registrační číslo projektu

CZ.1.10/1.2.00/03.00712

Cíl projektu

Cílem projektu je zkvalitnění dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti v regionu. Realizací projektu bylo modernizováno mezinárodního Letiště Leoše Janáčka Ostrava, čímž došlo ke zlepšení dopravního spojení metropole regionu s dalšími městy.

Popis konečného stavu

Stavební práce byly realizovány ve 2 etapách. V rámci 1. etapy bylo provedeno zpevnění stávajících travnatých ok mezi pojezdovou dráhou TWY F a původní odbavovací plochou APN a s tím související úpravy odvodnění, letištní světlotechniky, osvětlení a přeložka kabelů. V rámci 2. etapy byla zpevněna plocha navazující na jihozápadní část původní odbavovací plochy a s tím související úpravy odvodnění, instalována letištní světlotechnika, osvětlení a přeložka kabelů a modernizovány obslužné komunikace. V rámci stavebních prací byla rovněž rekonstruována zbývající část staré odbavovací plochy APN Central.

Výstupy projektu

  • zrekonstruovaná a rozšířená odbavovací plocha pro letadla, kapacitní dostatečnost odbavovací plochy umožňuje plně využít kapacitu nového terminálu,
  • zvýšení počtu stání pro letadla, výsledná kapacita odbavovací plochy - 2 letadla kódového písmene D a 5 letadel kódového písmene C,
  • zajištění zvýšené bezpečnosti při pohybu letadel.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 128.974.046,46
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR 104.818.384,99
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj 24.155.661,47

Doba realizace projektu

01/2010–04/2012

Kontaktní osoba

Ing. Aleš Trnka
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 984
fax: 595 622 427
e-mail: ales.trnka@msk.cz

frame-scrollup