Zpráva

Mechatronika

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/19.01196

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zlepšení kvality výuky prostřednictvím vybudování laboratoří se speciálním přístrojovým vybavením, zařízením a nábytkem a aby se výuka odborných předmětu výrazně přiblížila praxi, vzrostla uplatnitelnost absolventů na trhu práce. A v neposlední řadě, aby došlo k naplnění cílů a obsahu vzdělávání, jak stanoví rámcové a školní vzdělávací programy.

Výstupy projektu

V rámci realizace projektu byly v partnerských školách vybudovány učebny pro výuku mechatroniky, vybavené technologickým nábytkem, výpočetní technikou, moderními měřícími přístroji a především pneumatickými a elektropneumatickými výukovými systémy.

Partnery projektu byly Střední škola průmyslová, Krnov, p.o.; Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p.o.; Střední průmyslová škola, Karviná, p.o.; Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, p.o.; Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p.o.; Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p.o.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 43 742 500,00
Celkové způsobilé výdaje projektu 43 218 410,00
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %) 36 735 660,00
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj 7 006 840,00

Doba realizace projektu

4/2013 – 12/2013

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Karas
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 652
fax: 595 622 427
e-mail: tomas.karas@msk.cz

frame-scrollup