Zpráva

Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/34.01714

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality zdravotní péče a uzdravování pacientů v šesti nemocnicích Moravskoslezského kraje a snížení fyzické námahy personálu u lůžka.

Výstupy projektu

Bylo zakoupeno 1010 ks lůžek, matrací, nočních stolků a příslušenství do šesti vybraných nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem. Cílovou skupinou projektu byly osoby, které potřebují zdravotní péči v nemocnicích a jsou zde hospitalizováni (především pocházející z okr. Karviná, Opava, Bruntál, Frýdek-Místek, okrajově i z jiných okresů) bez ohledu na věk, pohlaví, sociální postavení apod.

Výsledky projektu

  • zvýšení kvality zdravotní péče pořízením elektricky polohovatelných lůžek a antidekubitních matrací případně dalšího příslušenství v rámci vybraných nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem
  • eliminace vzniku dekubitů u hospitalizovaných pacientů
  • eliminace rizika pádu z lůžka u hospitalizovaných pacientů

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 45 617 590
Dotace z rozpočtu RR ve výši 100 % 44 473 660
Podíl Moravskoslezského kraje 1 143 930

Podíl na celkových způsobilých výdajích projektu ze strany EU se zvýšil z původních 85 % na 100 %.

Doba fyzické realizace projektu

Duben – červenec 2015

Manažer projektu

Ing. Renáta Müller
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 901
e-mail: renata.muller@msk.cz

frame-scrollup