Zpráva

Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Operační program

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko

Prioritní osa

10.2 Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

10.2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Podoblast podpory

10.2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/11.00929

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu je modernizace a zkvalitnění poskytovaných zdravotnických služeb, prostřednictvím pořízení přístrojové techniky do šesti nemocnic zřízených Moravskoslezským krajem. Dopadem realizace projektu je také zvýšení kvality života v regionu v důsledku zkvalitnění zdravotní péče. Projekt zlepšuje dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytování zdravotní péče v regionu Moravskoslezsko zaměřenou na prevenci, včasnou diagnózu a léčbu moderními, technicky vyspělými metodami díky nejmodernější přístrojové technice. Cíle projektu bylo dosaženo vybavením nemocnic modernizovanou i zcela novou přístrojovou technikou. Zdravotnická zařízení, která jsou příjemci podpory v rámci tohoto projektu, byla vybavena modernizovanými přístroji a dvěma zcela novými přístroji (analyzátor rohovky v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj p. o., magnetická rezonance v Nemocnici Třinec p. o.). V souvislosti s projektem došlo také nově k  digitalizaci RTG oddělení dvou nemocnic (Nemocnice s poliklinikou Havířov p. o. a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj p. o.).

Výstupy projektu

V rámci projektu byly pořízeny následující zdravotnické přístroje a technologie:

Kamera SPECT – CTNemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Gamakamera SPECTSlezská nemocnici v Opavě, p. o.
MamografSdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
RTG skiaskopicko skiagrafický přístroj
s C-ramenem vč. stavebních úprav
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Skiagrafický kompletNemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
pojízdný RTG přístrojNemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Systém digitalizaceNemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Systém digitalizaceNemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o.
Analyzátor rohovkyNemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o.
Oční laserSlezská nemocnice v Opavě, p. o.
SterilizátoryNemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Biochemický analyzátorNemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o.
Analyzátor plynůNemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o.
Preanalytický automatSdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
Monitorovací systém pro AROSlezská nemocnice v Opavě, p. o.
Plicní ventilátor pro AROSlezská nemocnice v Opavě, p. o.
Anesteziologický přístroj pro AROSdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
VideobronchoskopSdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
VideokolonoskopSdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
Sonda jícnového echaSdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
CT - zařízeníNemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Magnetická rezonanceNemocnice Třinec, p. o.

V souvislosti s instalací přístrojů byly v některých nemocnicích realizovány také stavební úpravy (Nemocnice ve Frýdku-Místku p. o., NsP Havířov p. o., Nemocnice Třinec p. o.).

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 167.783.724
Přiznaná dotace z rozpočtu RR (92,5%) 154.596.897
Podíl kraje (7,5%) 13.186.827

Doba realizace projektu

2/2010–12/2014

Manažer projektu

Ing. Luboš Bourek
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 750
e-mail: lubos.bourek@msk.cz

frame-scrollup