Zpráva

Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II

Operační program

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa

4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory

4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Registrační číslo projektu

CZ.1.04/3.1.00/A9.00005

Obsah projektu

Projekt se zaměřuje na vnímání procesu transformace nejen z pohledu zajištění kvalitních sociálních služeb lidem s postižením, ale především na zajištění kvalitnějších podmínek k životu lidem s postižením i mimo sociální služby. Kromě významné podpory poskytovatelům sociálních služeb, se v projektu zaměřujeme také na zapojení samotných uživatelů těchto služeb, na jejich zapojení do pracovního života, na jejich podporu ve využívání přirozených zdrojů v komunitě a na posílení jejich role v možnosti změnit jejich život prostřednictvím vzdělávání.

Do projektu budou zapojeni poskytovatelé sociálních služeb v kraji a samotní uživatelé sociálních služeb. Budou podpořeny již probíhající procesy s důrazným zapojením uživatelů sociálních služeb, kteří jsou jedinými odborníky na svůj vlastní život.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím stanovených aktivit přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a přispět formou inkluze lidí s postižením ke zlepšení kvality jejich života.

Specifickým cílem projektu je:

 • podpora transformačních procesů u organizací, které se připravují, začínají či realizují transformační proces
 • podpora inkluze lidí s postižením do společnosti
 • řízení a koordinace procesu transformace na území Moravskoslezského kraje

Cílové skupiny

 • osoby se zdravotním postižením
 • zadavatelé sociálních služeb
 • poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty napomáhající sociální integraci osobám se zdravotním postižením

Výstupy projektu

 • Podpora a zajištění procesu transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v MSK u příspěvkových organizací kraje a dalších subjektů (příspěvkové organizace obcí, nestátní neziskové organizace apod.).
 • Metodická podpora v sociálních službách, které realizují proces transformace.
 • Realizace pozice job coach směřující k podpoře zaměstnávání lidí s postižením.
 • Zajištění vzdělávání pro uživatele sociálních služeb.
 • Podpora vybraných chráněných bydlení ve využívání přirozených zdrojů v komunitě.
 • Podpora uživatelů sociálních služeb v aktivním trávení volného času.
 • Zvýšení informovanosti a povědomí o procesu transformace.

Přehled klíčových aktivit projektu

 • Řízení projektu.
 • Metodická podpora poskytovatelů a pracovníků služeb.
 • Podpora zaměstnávání lidí s postižením.
 • Vzdělávání uživatelů sociálních služeb.
 • Podpora chráněných bydlení ve využívání přirozených zdrojů v komunitě.
 • Organizační zajištění procesu transformace v Moravskoslezském kraji.
 • Medializace procesu transformace.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 12.905.710,00
Podíl ESF 10.969.853,50
Podíl státního rozpočtu 1.935.856,50

Doba realizace projektu

01. 9. 2013–30. 6. 2015

Kontaktní osoby

Ing. Daniela Matějů
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 592
fax: 595 622 427
e-mail: daniela.mateju@msk.cz

Mgr. Gabriela Rajdusová
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel.: 595 622 987
fax: 595 622 336
e-mail: gabriela.rajdusova@msk.cz

frame-scrollup