Zpráva

Pořízení vozidel do sociálních zařízení

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/38.01795

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality sociální péče a života klientů v devíti sociálních zařízeních Moravskoslezského kraje.

Výstupy projektu

V rámci projektu bylo pořízeno 9 nových specifických dopravních prostředků pro sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, domov pro seniory a chráněné bydlení příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje.

K slavnostnímu předání vozidel příspěvkovým organizacím došlo 16. 11. 2015.

Partneři projektu

  • Benjamin, příspěvková organizace
  • Domov Březiny, příspěvková organizace
  • Domov Jistoty, příspěvková organizace
  • Harmonie, příspěvková organizace
  • Marianum, příspěvková organizace
  • Náš svět, příspěvková organizace
  • Sagapo, příspěvková organizace
  • Harmonie, příspěvková organizace

Financování projektu

Celkové výdaje projektu 7 670 370 Kč
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (100% způsobilých výdajů)    7 358 190 Kč
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (nezpůsobilé výdaje) 312 180 Kč

Doba fyzické realizace projektu

09/2015 – 11/2015

Kontaktní osoba

Ing. Renáta Müller
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 901
fax: +420 595 622 427
e-mail: renata.muller@msk.cz

frame-scrollup