Zpráva

Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka

Operační program

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika

Prioritní osa

2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia

Oblast podpory

2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia

Číslo projektu

ITMS 224 201 200 04

Partneři projektu

Vedoucí partner: Moravskoslezský kraj

Hlavní přeshraniční partner: Žilinský samosprávny kraj

Projektový partner 1: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Projektový partner 2: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, príspevková organizácia

Cíl projektu

Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení dostupnosti příhraničního území obou států, zlepší se možnost dopravy obyvatel do zaměstnání a za studiem, a dále atraktivita lokality pro návštěvníky. Díky omezení negativních vlivů dopravy (hluk, otřesy, exhalace) lze předpokládat, že projekt přispěje také ke zlepšení životního prostředí v dané oblasti.

Výstupy projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace silnice č. II/484 v trase Bílá - Klokočov - Turzovka o celkové délce 8 276 m, z toho 5 206 m na české straně hranice. Jedná se o stavební úpravy konstrukčních i obrusných vrstev komunikace včetně rekonstrukce 12 silničních propustků se zřízením zábradlí a svodidel. Provedena bude také výměna směrových sloupků, úprava nivelity vozovky, obnova vodorovného dopravního značení a zřízení silničních sjezdů. V rámci projektu se na slovenské straně řeší i komplexní rekonstrukce mostů č. 484-078 a 484-073.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v EUR
Celkové výdaje projektu 3.153.184,-
z toho v ČR 1.981.431,-
z toho v SR 1.171.753,-
Předpokládaná dotace 2.896.432,-
z toho podíl EU 2.680.206,-
Předpokládaná dotace v ČR 1.783.288,-
z toho podíl EU 1.684.216,-
z toho podíl státního rozpočtu 99.071,-
Podíl kraje 198.143,-

Doba realizace projektu

3/2008 - 11/2010

Manažer projektu

Ing. Luboš Bourek
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 750
e-mail: lubos.bourek@msk.cz

frame-scrollup