Zpráva

Rekonstrukce úseku silnice Čadca - Milošová - Mosty u Jablunkova

Operační program

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika

Prioritní osa

2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia

Oblast podpory

2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia

Číslo projektu

ITMS 224 201 200 03

Partneři projektu

Vedoucí partner: Žilinský samosprávny kraj

Hlavní přeshraniční partner: Moravskoslezský kraj

Projektový partner 1: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, príspevková organizácia

Projektový partner 2: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Cíl projektu

Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení dostupnosti příhraničního území obou států, zlepší se možnost dopravy obyvatel do zaměstnání a za studiem, a dále atraktivita lokality pro návštěvníky. Díky omezení negativních vlivů dopravy (hluk, otřesy, exhalace) lze předpokládat, že projekt přispěje také ke zlepšení životního prostředí v dané oblasti.

Výstupy projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace silnice č. III/01179 v trase Čadca - Milošová - Mosty u Jablunkova o celkové délce 6181 m, z toho 3281 m na české straně hranice. Jedná se o stavební úpravy konstrukčních i obrusných vrstev komunikace včetně rekonstrukce 2 mostů na slovenské straně hranice Provedena bude také rekonstrukce krajnic, úprava nivelity vozovky, obnova vodorovného dopravního značení, zřízení silničních sjezdů a 3 autobusových zálivů.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v EUR
Celkové výdaje projektu 1.556.793,-
z toho v ČR 760.249,-
z toho v SR 796.543,-
Předpokládaná dotace 1.437.366,-
z toho podíl EU 1.319.898,-
Předpokládaná dotace v ČR 680.650,-
z toho podíl EU 642.836,-
z toho podíl státního rozpočtu 37.814,-
Podíl kraje 75.628,-

Doba realizace projektu

3/2008 - 11/2010

Manažer projektu

Ing. Luboš Bourek
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 750
e-mail: lubos.bourek@msk.cz

frame-scrollup