Zpráva

Zajištění vzdělávání v eGovernmentu

Operační program

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa

4. Veřejná správa a veřejné služby

Oblast podpory

4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Číslo projektu

CZ.1.04/4.1.00/40.00018

Cíl projektu

Cílem projektu je zefektivnění vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu a zaměstnanců příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje vedoucí k bezproblémové implementaci eGovernmentu do praxe, což mimo jiné přispěje ke zvýšení transparentnosti a otevřenosti úřadu a příspěvkových organizací.

Výstupy projektu

1100 podpořených osob
4400 úspěšných absolventů kurzů

Předpokládáme realizaci těchto kurzů:

Informační systém datových schránek
Zaručený elektronický podpis
Úvod do elektronických spisových služeb
Word pro začátečníky
Excel pro začátečníky

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 2.810.097,00
Prostředky Evropského sociálního fondu (85 %) 2.388.582,00
Podíl kraje (15 %) 421.515,00

Doba realizace projektu

07/2009 - 06/2012

Manažer projektu

Ing. Martin Puškáč
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 343
e-mail: martin.puskac@msk.cz

Manažer vzdělávání

Bc. Jana Třísková
odbor informatiky
tel.: +420 595 622 284
e-mail: jana.triskova@msk.cz

Mgr. Renáta Kňurová
odbor kancelář ředitele krajského úřadu
tel.: +420 595 622 710
e-mail: renata.knurova@msk.cz

frame-scrollup