Zpráva

Rekonstrukce gynekologicko - porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o.

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/22.01334

Cíl projektu

Modernizace porodnického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o., která povede ke zvýšení standardu poskytované péče se zohledněním individuálních potřeb rodiček tak, aby si porod v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o. volilo co nejvíce žen.

Popis projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce operačních sálů gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj a lůžkové části porodního oddělení, včetně oddělení novorozeneckého. V části operačních sálů budou na porodním sále č. 1 vybudovány tři samostatné boxy pro dosažení větší intimity při porodu a umožnění více porodů s doprovodem, operační sál pro císařské řezy bude doplněn o nezbytný hygienický filtr pro rodičky i zdravotnický personál. V lůžkové části porodního oddělení dojde ke kompletní rekonstrukci pokojů, nově budou pokoje maximálně třílůžkové, všechny budou vybaveny vlastním hygienickým zázemím (sprcha + WC). Oddělení novorozenecké bude klimatizováno. Oddělení bude vybaveno novou lékařskou technologií, odpovídající dnešním standardům lékařské péče. Modernizovány budou rovněž všechny příslušné obslužné technologie a výtahy.

Výstupy projektu

Modernizované gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o. odpovídající současným požadavkům, předpisům, normám a potřebám pacientek ze spádové oblasti okresu Karviná.

Výsledky projektu

  • zefektivnění poskytované zdravotní péče,
  • zlepšení prostředí pro pacienty a pracovního prostředí pro zaměstnance Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o. působících v rekonstruovaném oddělení,
  • udržení kapacity pro ošetření/operace/hospitalizaci rodiček,
  • modernizace lékařských přístrojů.

Financování projektu

Zdroj financování projektu Výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 52.947.185
Celkové způsobilé výdaje projektu 51.984.275
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR 44.186.634
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj 8.760.551

Doba realizace projektu

04/2013–09/2014

Kontaktní osoba

Ing. Petr Kačmařík
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 912
e-mail: petr.kacmarik@msk.cz

frame-scrollup