Zpráva

Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/22.01333

Cíl projektu

Hlavním cílem stavebních úprav a pořízení nového vybavení je zvýšit dostupnost, kvalitu, komplexnost a efektivitu poskytování lékařské péče v oblasti infekčních nemocí zaměřenou na prevenci, včasnou diagnózu a léčbu moderními, technicky vyspělými metodami.

Popis konečného stavu

Komplexní rekonstrukce infekčního pavilónu, úpravy přístupových prostor k pavilónu,  pořízení vybavení potřebného pro zajištění a zvýšení dostupnosti, kvality a efektivity poskytované péče zaměřené na prevenci, včasnou diagnózu a léčbu infekčních chorob moderními, technicky vyspělými metodami.

Výstupy projektu

  • 45 rekonstruovaných lůžek,
  • stavební úpravy a rozvody elektroinstalace, nové vytápění, rozvody topné a chladné vody pro vzduchotechniku, elektrický požární systém, vzduchotechnika, systém měření a regulace, medicinální plyny a jejich zdroje,
  • přetlaková izolační komora s příslušenstvím v podobě HEPA filtru a intermitentním odsáváním vzduchu,
  • lékařské technologie - lékařské přístroje k diagnostice nemoci a stavu pacienta, zajištění životních funkcí pacienta a dalšímu vybavení potřebnému ke komplexnímu vyšetření a léčbě pacienta,
  • mobiliář.

Výsledky projektu

  • vybudování moderního infekčního oddělení splňujícího všechny současné požadavky na léčbu, léčebnou péči a hygienu a umožňujícího v plné míře využívat všech současných medicínských poznatků a poskytovat komplexní a komfortní péči pacientům,
  • zkvalitnění materiálního a technického vybavení.

Partner projektu

  • Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.

Financování projektu

Zdroj financování projektu Výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 67 902 349,55
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %) 57 716 997,10
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (včetně nezpůsobilých výdajů) 11 449 651,44

Doba realizace projektu

říjen 2012–květen 2013

Kontaktní osoba

Ing. Aleš Trnka
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 984
fax: 595 622 427
e-mail: ales.trnka@msk.cz

frame-scrollup