Zpráva

Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

Registrační číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/28.01518

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zkvalitnit život lidem se zdravotním postižením prostřednictvím poskytování chráněného bydlení v Českém Těšíně. Jednalo se o rekonstrukci 6 bytových jednotek. V objektech jsou poskytovány sociální služby, které odpovídají individuálním potřebám uživatelů. Dostatečné soukromí a zázemí pro běžný život umožňuje kvalitní individuální práci s uživateli při zachování jejich důstojnosti.

Výstupy projektu

Po realizaci projektu vznikla v Českém Těšíně nová sociální služba – chráněné bydlení s kapacitou 12 míst.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 10 821 370,00
Celkové způsobilé výdaje projektu 9 020 490,00
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %) 7 667 420,00
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj 3 153 950,00

Doba realizace projektu

6/2014–10/2015

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Karas
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 652
fax: 595 622 427
e-mail: tomas.karas@msk.cz

frame-scrollup