Zpráva

Sanitní vozy a služby e-Health

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Operační program

Integrovaný operační program

Prioritní osa

6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

Oblast podpory

6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Číslo projektu

CZ.1.06/3.4.00/23.09464

Výchozí stav a cíl projektu

U vozidla Zdravotnické záchranné služby, které průměrně ročně ujede 30 tis. km, je výše amortizace na konci 5. roku provozu zhruba ve výši 48 %. Provoz vozidla s amortizací nad 50 % je již považován za problematický, a to jak z hlediska poruchovosti a nespolehlivosti, tak i provozní nehospodárnosti vlivem zvýšených požadavků na opravy a udržování. Vzhledem k účelu jejich pořízení je však nezbytné, aby vozidla vyjíždějící k pacientům byla v naprosto perfektním stavu. V průběhu roku 2014 však provozní park ZZS MSK stárne rychleji, než je obnovován. Na území Moravskoslezského kraje nebyly navíc dosud pro ZZS k dispozici služby v oblasti e-Health.

Cílem projektuje zvýšení kvality, bezpečnosti a dostupnosti poskytování služeb přednemocniční neodkladné péče. Globálního cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím realizace aktivit přispívajících k naplnění těchto specifických cílů tj.: modernizace dopravních prostředků ZZS umožňujících instalaci a provoz nových technologických celků, zvýšení akceschopnosti ZZS (zajištění výjezdů do těžce dostupných oblastí, zlepšení mobilního vybavení výjezdových posádek ZZS, zefektivnění sdílení, zpracování a přenosu dat mezi ZZS a zdravotnickými zařízeními. S realizací projektu jsou spojeny také významné socioekonomické přínosy - zvýšení kvality, bezpečnosti a dostupnosti služeb přednemocniční péče přispěje ke snížení úmrtnosti pacientů a zkrácení doby jejich léčby.

Cílové skupiny (uživatelé výstupů projektů)

Výstupy projetku projektu budou využívat občané vyžadující neodkladnou péči na území Moravskoslezského kraje, tj. obyvatelé a návštěvníci Moravskoslezského kraje bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, sociální postavení nebo zvyky v chování. Beneficenty projektu jsou Moravskoslezský kraj, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o. a poskytovatelé lůžkové péče – subjekty zřízené Moravskoslezským krajem.

 • obyvatelé Moravskoslezského kraje (1.219.597 obyvatel k 30. 6. 2014)
 • návštěvníci Moravskoslezského kraje
 • příspěvkové organizace kraje na úseku zdavotnictví
  • Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
  • Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
  • Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
  • Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
  • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
  • Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
  • Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Partneři projektu

Oficiálním partnerem je Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

Výstupy projektu

 1. Mobilní technologické vybavení posádek a vozidel zdravotnické záchrané služby MSK

  Po potřeby podpory činnosti výjezdových posádek ZZS MSK bude v rámci projektu do 21 nově pořízených moderních vozidel instalováno mobilní technologické vybavení (dodání a montáž přední sledovací kamery se záznamem včetně napájecí jednotky, skrytě v přístrojové desce namontována GPS sledovací jednotka včetně antény, dodávka mobilního zařízení sloužícího pro navigaci na místo události, dodání a montáž antény, instalační sady a vozidlové radiostanice v pásmu 160 MHz, včetně držáku a tlačítkového mikrofonu radiostanice antény a instalační sady MATRA3, tiskárny výjezdového protokolu).

 2. Pořízeních 21 nových vozdiel ZZS MSK pro mobilní technologické vybavení

  Pořízeno bude 5 typů vozidel (celkem 21 vozů) určených pro provoz Rychlé zdravotnická pomoci (RZP) a rychlé lékařské pomoci (RLP):

  • I. typ: 1 ks sanitního vozidla typu RLP kategorie "B", provedení s pohonem 1 nápravy (4x2) – městská verze
  • II. typ: 1 ks sanitního vozidla pro přepravu nedonošených a patologických novorozenců, kategorie RLP typu "B", provedení s pohonem 1 nápravy (4x2) – městská verze
  • III. typ: 8 ks sanitních vozidel typu RZP kategorie "B", provedení s pohonem 1 nápravy (4x2) – městská verze
  • IV. typ: 2 ks sanitního vozidla pro RLP kategorie "B", provedení pohonu obou náprav (4x4)
  • V. typ: 9 ks sanitních vozidel pro RZP kategorie "B", provedení se zvýšenou průchodností, pohon obou náprav (4x4)

  Vozidla budou rozmístěna do výjezdových stanovišť všech územních odborů ZZS v Moravskoslezském kraji:

  • IVC Slezská Ostrava
  • IVC Ostrava-Martinov
  • IVC Ostrava-Zábřeh
  • IBC Ostrava
  • Hlučín
  • Zábřeh u Hlučína
  • Opava
  • Krnov
  • Rýmařov
  • Bruntál
  • Havířov
  • Karviná (2x)
  • Frýdek-Místek (2x)
  • IVC Nošovice
  • Jablunkov
  • Studénka
  • Frenštát pod Radhoštěm
  • Kopřivnice
  • Nový Jičín
 3. Služby e-Health pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK a další organizace

  Pro zvýšení bezpečnosti pacientů při poskytování akutní a neodkladné přednemocniční péče dojde v rámci projektu k zavedení služeb eHealth pro ZZS v Moravskoslezském kraji. Hlavním východiskem realizace projektu je skutečnost, že u 50-70 % případů zásahu ZZS je identifikována osoba, které je neodkladná péče poskytována, a včasná dostupnost potřebných informací je tak často zásadní pro záchranu lidského života.

  V rámci této aktivity bude pořízeno:

  • komunikační služby integrovaného bezpečnostního centra neodkladné zdravotní péče, umožňující výměnu informací mezi ZZS a spolupracujícími zdravotnickými zařízeními, minimálně v regionu kraje, případně výměnu informací i mezi regiony (regionálními systémy),
  • specifikace základního a rozšířeného "emergentního datového setu" (dále také "EDS") a rozšířeného pacientského souhrnu, tj. informací o zdravotním stavu a zdravotní historii pacienta, které budou z připojených provozních systémů poskytovatelů zdravotní péče poskytnuty výjezdové posádce při urgentním zásahu v terénu nebo lékařům na urgentním příjmu zdravotnických zařízení,
  • integrační rozhraní s informačními systémy operačního řízení ZZS MSK, s využitím stávajícího komunikačního a datové rozhraní systému mobilních aplikací na tabletech posádky sanitek,
  • aplikační služby pro oprávněné a autorizované vyhledání a zobrazení zdravotních informací o pacientovi,
  • komunikační a datové rozhraní pro komunikaci s nemocničními informačními systémy,
  • specifikace rozhraní a komunikačních služeb se zdravotnickými zařízeními nebo regionálními systémy v jiných krajích,
  • bezpečnostní studie,
  • aplikační podpora (možnost) podepisování protokolů o výjezdu elektronickým podpisem,
  • portál pacienta umožňující komunikaci pacient - zdravotnická zařízení (např. informace z vyšetření, přístup k údajům o poskytnuté péči, náhled na vlastní emergentní údaje a pacientský souhrn zdravotních informací).

Financování projektu

Struktura financování projektu  náklady (Kč)
Plánované náklady 78.900.000,00
Skutečné náklady 91.320.742,10
Finanční podpora vyplacená ERDF (85 %) 66.894.999,99
Podíl Moravskoslezského kraje (15 %)  11.805.000,01
Nezpůsobilé náklady 12.620.742,10

Doba realizace projektu

7. 3. 2014 – 30. 11. 2015

Další informace o projektu

Projekt navazuje na další projekty z oblasti informatiky, bezpečnosti a zdravotnictví: Rozvoj e‑Government služeb v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07383, Integrované bezpečnostní centrum MSK, reg. č. CZ.1.10/1.4.00/01.00007, Data pro život, reg. č. CZ.1.10./1.4.00/01.00009, Vozidla pro život CZ.1.10/2.1.00/12.00928 a Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, reg. č. CZ.1.06/3.4.00/11.07845.

Veřejné zakázky k realizaci projektu jsou zveřejňovány dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím ISVZ, TED a stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Veřejné zakázky. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno.

Projektový manažer

Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec
Odbor evropských projektů
tel: +420 595 622 397
e-mail: pavel.kadlec@msk.cz

Kontaktní osoby

Služby e-Health

Mgr. Leona Šrubařová
odbor zdravotnictví
tel: +420 595 622 635
e-mail: leona.srubarova@msk.cz

Ing. Marek Knapp
odbor informatiky
tel: +420 595 622 915
e-mail: marek.knapp@msk.cz

Sanitní vozy (vozy RLP a RLP)

Ing. Daniela Bräuerová
odbor zdravotnictví
tel: +420 595 622 654
e-mail: daniela.brauerova@msk.cz

Mgr. Petr Hráček
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
e-mail: petr.hracek@zzsmsk.cz

frame-scrollup