Zpráva

Transformace Zámku Nová Horka

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/28.01519

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb v MSK a tím zvýšit kvalitu života osob se zdravotním postižením.

Popis konečného stavu

Výstavbou novostavby ve Studénce vznikne zázemí pro pobytovou sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením, která bude poskytována 18 uživatelům.

Výstupy projektu

  • 4 domácnosti ve 4 bytech celkem pro 18 uživatelů
  • adekvátní vybavení sociální služby
  • bezbariérový objekt
  • zázemí pro personál a administrativní vedení zařízení

Výsledky projektu

  • vytvoření sociální služby DOZP v nově vybudované novostavbě ve Studénce
  • zkvalitnění života 18 uživatelům z organizace Zámek Nová Horka, p.o.
  • zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb

Partner projektu

Domov NaNovo, příspěvková organizace

Financování projektu

Celkové výdaje projektu 37 287 693,21 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 27 207 413,66 Kč
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %) 23 126 301,59 Kč
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (15 %) 4 081 112,07 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu 10 080 279,55 Kč

Doba realizace projektu

03/2013–03/2016

Kontaktní osoba

Ing. Andrea Suchomelová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 736
fax: 595 622 427
e-mail: andrea.suchomelova@msk.cz

frame-scrollup