Zpráva

Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/32.01706

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění poskytované zdravotní péče SNO pro pacienty hospitalizované na interním a plicním oddělení SNO a pacienty, kteří jsou ošetřovány v rámci ambulancí.

Popis konečného stavu

Vybudovaný nový moderní pavilon N interních oborů, který bude prostorově i co do vybavení vyhovovat požadavkům na zajištění kvalitní lékařské péče.

Výstupy projektu

  • moderní pavilon N
  • moderní přístrojové vybavení na úrovni zdravotní péče 21. století
  • centralizace ambulantní a lůžkové péče neoperačních oborů pod jednu střechu
  • bezbariérový pavilon N
  • zvýšení soukromí pacientů a důstojnost prostředí nemocnice

Výsledky projektu

  • zvýšení kvality a efektivity poskytovaných zdravotních služeb
  • zlepšení pracovního prostředí pro zdravotnický personál
  • modernizace přístrojového vybavení

Partner projektu

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Financování projektu

Celkové výdaje projektu 275 206 797,72 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 255 257 917,02 Kč
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %) 216 063 132,74 Kč
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (15 %) 39 194 784,28 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu 19 948 880,70 Kč

Doba realizace projektu

12/2011–12/2015

Kontaktní osoba

Ing. Andrea Suchomelová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 736
fax: 595 622 427
e-mail: andrea.suchomelova@msk.cz

frame-scrollup