Zpráva

Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a ZZS MSK

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013

Prioritní osa

1. Regionální infrastruktura a dostupnost

Oblast podpory

1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení

Registrační číslo projektu

CZ.1.10/1.4.00/03.01711

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj a modernizace složek integrovaného záchranného systému a modernizace infrastruktury pro řešení mimořádných událostí regionálního i nadregionálního významu.

Výstupy projektu

Výstupem projektu nové výjezdové centrum ve Městě Albrechtice, kde budou umístěna pracoviště a prostory jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Partner projektu

  • Město Albrechtice

Financování projektu

Celkové výdaje projektu 31.544.077,56
Celkové způsobilé výdaje projektu 30.252.847,56
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %) 25.714.920,42
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj 4.537.927,14

Doba realizace projektu

září 2013 – prosinec 2015

Kontaktní osoba

Ing. Hana Kaštovská
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 752
e-mail: hana.kastovska@msk.cz

frame-scrollup