Zpráva

Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa

1. Regionální infrastruktura a dostupnost

Oblast podpory

1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení

Registrační číslo projektu

CZ.1.10/1.4.00/03.01713

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj a modernizace složek integrovaného záchranného systému a modernizace infrastruktury pro řešení mimořádných událostí regionálního i nadregionálního významu.

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude nový areál integrovaného výjezdového centra v Třinci, kde budou umístěna pracoviště a prostory pro jednotku požární ochrany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, služebnu Městské policie města Třinec, služebnu Obvodního oddělení Policie České republiky Třinec.

Partneři projektu

  • Město Třinec
  • Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
  • Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 275.082.313,11
Celkové způsobilé výdaje projektu 272.062.153,11
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %) 231.252.830,14
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj 40.809.322,97

Doba realizace projektu

prosinec 2013 – prosinec 2015

Kontaktní osoba

Ing. Hana Kaštovská
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 752
e-mail: hana.kastovska@msk.cz

frame-scrollup