Zpráva

Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně

Operační program

Operační program Životní prostředí

Prioritní osa

3. Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Číslo projektu

CZ.1.02/3.2.00/10.08362

Cíl projektu

Cílem projektu je snížení spotřeby energie na vytápění vybraných budov v areálu nemocnice v Novém Jičíně, které bude generovat snížení emisí CO₂ a ostatních škodlivých látek do ovzduší a snížení spotřeby primárních fosilních paliv.

Výstupy projektu

Výstupem projektu budou zateplené budovy v areálu nemocnice v Novém Jičíně. Projekt řeší zlepšení tepelně-technických vlastností plášťů těchto budov:

 • Vrátnice
 • Stanice medicinálních plynů
 • Transfůzní stanice
 • Prádelna
 • Dětské oddělení
 • Lékárenská knihovna
 • ARO
 • Společné vyšetřovací jednotky
 • Lůžková část chirurgických oborů
 • Hlavní budova (částečné zateplení)
 • Patologie

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 48.986.507,-
Přiznaná dotace z Fondu soudržnosti EU 13.742.648,-
Podíl státního rozpočtu 0,-
Podíl Moravskoslezského kraje 35.243.859,-

Doba realizace projektu

6/2013–8/2014

Manažer projektu

Ing. Petr Kačmařík
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 912
e-mail: petr.kacmarik@msk.cz

frame-scrollup