Zpráva

Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie

Operační program

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007–2013

Prioritní osa

1. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

Oblast podpory

1.1 Posilování dostupnosti

Číslo projektu

PL.3.22/1.1.00/08.00661

Partneři projektu

Vedoucí partner: Okres Hlubčice (Polsko)
Partner projektu: Moravskoslezský kraj (ČR)
Partner projektu: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (ČR)

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení komunikační dostupnosti polsko–českého příhraničí modernizací silnice Sciborzyce Wielkie - Hněvošice s cílem zvětšit investiční, ekonomickou a sociální atraktivitu.

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude 1,804 m rekonstruovaných silnic v Polské republice a 749 m rekonstruovaných silnic v České republice.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v EUR
Celkové výdaje projektu 1.340.141
z toho výdaje za českou část projektu 862.838
z toho výdaje za polskou část projektu 477.303
Předpokládaná výše dotace pro ČR 776.554
z toho podíl EU 733.412
z toho podíl státního rozpočtu 43.142
Podíl kraje 86.284
Předpokládaná výše dotace pro Polsko 405.707

Doba realizace projektu

6/2012–6/2014

Manažer projektu

Ing. Lenka Navrátilová
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 758
e-mail: lenka.navratilova@msk.cz

frame-scrollup