Zpráva

Zpřístupnění území NKP Důl Hlubina

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.3 Podpora využívání brownfields

Číslo projektu

CZ.1.10/2.3.00/03.01168

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je připravit pozemky v části brownfieldu Důl Hlubina v Ostravě pro další využití a rozvoj areálu NKP.

Výstupy projektu

Předmětem projektu je demolice vybraných nefunkčních objektů, které jsou ve špatném technickém stavu a zregenerování a zatravnění vybraných ploch.

Partner projektu

Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu 2.213.695,58 Kč
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %) 1.881.641,24 Kč
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (15 %) 332.054,34 Kč
Celkové nezpůsobilé náklady projektu 488.269,62 Kč

Doba realizace projektu

04/2012–09/2012

Kontaktní osoba

Ing. Andrea Suchomelová
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 736
e-mail: andrea.suchomelova@msk.cz

frame-scrollup