Zpráva

Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, vč. OZ

Za účelem zlepšení dopravní situace, která nevyhovovala požadavkům plynulosti a bezpečnosti dopravy a ke zkvalitnění napojení regionů na síť silnic 1. třídy byla rekonstruována část komunikace II/442 ve Starých Heřminovech. Celková délka rekonstruovaného úseku byla 2,8 km, součástí byla i rekonstrukce 13 propustků a pěti opěrných zdí o celkové délce 324 m. Stavba byla spolufinancována z evropských dotačních fondů. Lhůty výstavby byla zhotovitelem díla zkrácena takřka o tři měsíce.

Dokončení stavby: 11/2019
Délka výstavby: 7 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 44,3 mil. Kč

frame-scrollup