Zpráva

HARMONIE Krnov - stavební úpravy a přístavba

Projekt zahrnoval stavební úpravy stávajícího objektu bývalé základní školy a realizaci nové přístavby objektu „Harmonie“, centra rezidenčních služeb pro mentálně postižené dospělé. Jde o třípodlažní objekt vzájemně propojený v úrovni jednotlivých podlaží pro 60 stálých klientů a 50 osob personálu. Realizací tohoto projektu došlo k vybudování nového sídla příspěvkové organizace Harmonie a současně opuštění nevyhovujících prostor objektu zámku Hošťálkovy.

Dokončení výstavby: 11/2006
Délka výstavby: 10 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 59,5 mil. Kč

frame-scrollup