Zpráva

Akce reprodukce majetku kraje 2019

Přehled akcí reprodukce majetku kraje ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 (v tis. Kč)

Název akce Celkové výdaje na akci  Schválené výdaje na akci v roce 2019
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE:
Rekonstrukce budovy krajského úřadu 9 849 9 500
Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu 16 060 16 060
Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu 6 250 6 250
Kapitálové výdaje - činnost zastupitelstva kraje 1 750 1 750
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM 33 909 33 560
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU:
Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje 201 320 19 507
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU CELKEM 201 320 19 507
ODVĚTVÍ DOPRAVY A CHYTRÉHO REGIONU:
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 50 000 50 000
Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 3 000 3 000
Okružní křižovatka II/486 a III/4841, Krmelín (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 20 000 20 000
Vysokorychlostní datová síť 666 000 42 000
Pořízení automobilu (Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace) 700 700
Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy 78 862 5 000
Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura 24 201 24 116
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, vyhlídková terasa 10 000 9 429
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje  8 954 8 954
ODVĚTVÍ DOPRAVY A CHYTRÉHO REGIONU CELKEM 861 717 163 199
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ:
Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně 180 000 23 147
Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně - vybavení 14 350 14 024
Trafostanice Integrovaného výjezdového centra Český Těšín 1 950 1 850
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje – dovybavení  2 180 1 882
Pořízení mapových podkladů a datových souborů 1 700 1 700
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM  200 180 42 603
ODVĚTVÍ KULTURY:
Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) 400 000 29 506
Přístavba Domu umění - Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 150 000 10 030
Rekonstrukce střechy Domu umění (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 12 220 12 000
Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 68 309 40 979
Zámek Nová Horka - nová příjezdová komunikace, zámecký park a ohradní zeď (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 12 000 12 000
Zámek Nová Horka - úprava areálových zpevněných ploch a zámecký parter (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 6 500 6 500
Zámek Nová Horka - rekonstrukce kotelny (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 4 500 4 000
Zámek Nová Horka - restaurování výmaleb kaple (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 3 000 2 500
Zámek Nová Horka - restaurování výmaleb sálu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 2 000 1 500
Hrad Sovinec - oprava vnitřního opevnění (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 8 200 2 000
Hrad Sovinec - oprava lesnické školy (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 4 700 4 000
Hrad Sovinec - dobudování infrastruktury (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 5 000 5 000
Stabilizace severovýchodní zdi paláce hradu Hukvaldy (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 5 614 5 500
Hrad Hukvaldy - dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 31 000 5 000
Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 100 000 3 000
Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraje - příspěvkové organizace MSK 11 640 2 910
Zámek Nová Horka - restaurování a obnova (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 11 600 1 600
ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM 836 283 148 025
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU:
Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji 5 200 2 700
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU  5 200 2 700
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:
Rekonstrukce ubytovací části a přístavba
budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)
70 270 41 515
Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 85 500 23 500
Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice 250 000 12 060
Rekonstrukce střechy včetně zateplení a rekonstrukce fasády (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) 4 500 4 500
Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) 16 687 16 100
Úprava parku a parkoviště (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) 4 700 2 100
Novostavba multifunkčního altánu (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) 4 400 1 900
Odstranění vlhkosti zdiva objektu Mánesova (Sírius, příspěvková organizace, Opava) 1 339 1 300
Revitalizace budovy Domova Příbor (Domov Příbor, příspěvková organizace) 25 300 24 500
Oprava správní budovy (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) 6 000 6 000
Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí 2 500 2 500
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM 471 196 135 975
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ:
Novostavba tělocvičny (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) 46 400 45 366
Oprava střechy a fasády, zateplení podstřeší (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) 22 677 22 396
Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) 170 327 6 477
Využití objektu v Bílé (Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace) 105 000 5 000
Rekonstrukce budovy A na ul. Příčná (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 7 000 6 500
Přístavba tělocvičny - projektová příprava (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) 3 950 3 850
Výměna střešní krytiny a oprava fasády (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 31 900 31 800
Sportovní komplex Volgogradská - projektová příprava (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 4 200 3 700
Rekonstrukce odvodu splaškových vod (Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace) 350 200
Rekonstrukce objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) 74 500 21 543
Rekonstrukce sociálních zařízení (Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace) 4 035 3 800
Sanace suterénního zdiva (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace) 6 513 5 800
Rekonstrukce stravovacího provozu (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 6 540 6 540
Stavební úpravy střech obchodní akademie (Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) 8 104 3 700
Rekonstrukce elektroinstalace (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace) 10 800 3 200
Oprava střechy budovy školy na ulici Vodní 343 (Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace) 500 500
Rekonstrukce střechy na odloučeném pracovišti (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace) 1 340 1 300
Rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) 3 200 2 500
Rekonstrukce obvodového pláště tělocvičny Husova (Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 6 000 5 000
Sanace suterénního zdiva budovy (Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace) 2 000 2 000
Zateplení ubytovacího pavilonu (Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace) 4 000 4 000
Výměna elektrického výtahu (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 1 100 1 100
Sanace vlhkého zdiva budovy školy (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) 4 700 4 700
Odstranění záklopu v tělocvičnách s obsahem azbestu (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 500 500
Rekonstrukce elektroinstalace hlavní budovy školy (Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 22 000 1 000
Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 52 500 2 500
Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 47 200 2 200
Sanace svahu (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace) 8 700 8 000
Oprava fasády historické budovy školy (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) 11 521 11 118
Přístavba skladu jeviště (Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace) 3 000 2 000
Modernizace Školního statku v Opavě - bourací práce, vybudování inženýrských sítí a revitalizace skleníkového areálu (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) 40 418 16 450
Rekonstrukce přívodů vody a odpadů (Základní škola, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková) 4 877 2 100
Stavební úpravy budovy školy (Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace) 7 000 6 570
Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení 3 000 3 000
Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství 3 500 3 500
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM 729 352 249 910
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ:
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně – reinvestiční část nájemného a opravy 341 853 16 654
Pavilon A, stavební úpravy a přístavba (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 56 054 51 000
Rekonstrukce elektroinstalace (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 20 500 5 125
Nemocnice Havířov - ČOV (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 45 200 2 250
Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 51 326 45 874
Novostavba lékárny a onkologie (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 63 500 57 318
Pavilon H - stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 60 396 574
Domov sester - přístavba výtahu a stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 62 800 21 950
Rekonstrukce elektroinstalace Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 35 500 5 500
Přestavba budovy I pro magnetickou rezonanci (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 44 000 38 000
Pavilon L - stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 188 400 1 073
Rekonstrukce vestibulu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 3 000 2 935
Protipožární ucpávky (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 2 500 621
Rekonstrukce budovy následné péče -přemístění oddělení rehabilitace (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 25 000 20 000
Osazení termoregulačních ventilů v nemocnici Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 4 500 4 500
Rekonstrukce interní JIP (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 30 000 30 000
Výstavba oplocení v areálu nemocnice v Novém Jičíně 3 000 2 800
Pořízení zdravotnických přístrojů 30 000 30 000
Elektronizace zdravotnických procesů - příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví 12 000 6 000
Manažerský informační systém 2 000 2 000
Dodávka zdravotnické techniky (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 9 680 8 000
Studie rekonstrukce ambulantní rehabilitace (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 500 500
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 1 091 709 352 674
     
CELKEM ZA REPRODUKCI MAJETKU KRAJE  4 430 866 1 148 153

Přehled akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 (v tis. Kč)

Název akce Celkové výdaje
na akci
Schválené výdaje na akci v roce 2019
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE:
Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK 4 899 120
Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti 10 790 2 810
Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje 60 000 29 650
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM 75 689 32 580
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU:    
Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj 84 080 51 000
Úplné elektronické podání – jednotné prostředí pro vyřízení elektronických žádostí v krajské korporaci 51 000 1 000
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU CELKEM 135 080 52 000
ODVĚTVÍ DOPRAVY A CHYTRÉHO REGIONU:    
MÚK Bazaly - II. a III. etapa 191 000 85 000
Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava 83 800 8 000
Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje  28 000 27 876
Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko  69 000 68 895
Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská 75 000 74 895
Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská 124 000 123 895
Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ 52 000 40 000
Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3 313 000 191 292
Dopravní dispečink 100 000 500
DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe – DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy 4 243 450
Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK 103 000 10 000
RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy 4 614 600
Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa 134 000 42 000
Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí 58 100 500
Příprava staveb a příprava vypořádání pozemků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 33 000 33 000
ODVĚTVÍ DOPRAVY A CHYTRÉHO REGIONU CELKEM 1 372 757 706 903
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ:    
Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech 7 303 3 685
Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích
a záchranných modulů USAR a WASAR
9 724 3 847
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM 17 027 7 532
ODVĚTVÍ KULTURY:    
Muzeum automobilů TATRA 172 000 98 782
NKP Zámek Bruntál - Revitalizace objektu „saly terreny" 38 800 27 641
Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum  37 500 26 526
Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska 106 186 84 695
Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice 57 080 29 555
Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzeum Trojmezí" 51 000 7 109
Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost 30 835 24 019
Každá história si zaslúži svoj priestor 10 500 500
Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí 27 000 5 000
Toulky údolím Olše 29 720 5 232
ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM 560 621 309 059
ODVĚTVÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE:    
Regionální poradenské centrum SK-CZ 3 500 700
Smart akcelerátor RIS 3 strategie 45 480 2 005
Prostředky na přípravu projektů 15 000 15 000
Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje II 4 824 2 324
Technická pomoc - Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR - PR II 1 920 691
ODVĚTVÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE CELKEM 70 724 20 720
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU:    
Geopark Megoňky - Šance 120 120
Na bicykli k susedom 6 450 2 500
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU CELKEM: 6 570 2 620
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:    
Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o. 28 000 13 620
Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále 58 000 28 494
Chráněné bydlení Fontána 16 000 8 000
Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále 27 307 25 920
Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále 43 999 21 706
Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou 38 000 5 000
Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny 210 000 30 284
Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny 51 951 10 000
Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK 14 980 110
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK 23 353 9 602
Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín 6 832 158
Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje 20 200 650
Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji 25 200 1 715
Podpora duše II 24 200 940
Podpora komunitní práce v MSK II 15 200 500
Podpora rozvoje rodičovských kompetencí 8 272 81
Podpora služeb sociální prevence 1 55 835 13
Podpora služeb sociální prevence 2 342 387 35 193
Podpora služeb sociální prevence 4 110 150 8 217
Podpora transformace v MSK III 14 729 172
Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK 18 200 350
Podporujeme hrdinství, které není vidět 21 452 163
Podporujeme hrdinství, které není vidět II 22 197 500
Systém pomoci vedoucí k návratu a setrvání v dománím prostředí 30 500 150
Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji 15 150 490
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM 1 242 094 202 028
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ 
Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě 25 000 24 049
Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné 31 999 31 207
Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově 7 960 7 342
Energetické úspory v Gymnáziu v Krnově 9 000 8 400
Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě 40 100 19 960
Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě 28 700 28 136
Energetické úspory ve SŠ průmyslové a umělecké v Opavě 9 974 8 600
Energetické úspory ve SŠ technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích 7 300 6 891
Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě 9 549 8 900
Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě 43 999 12 600
Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově 21 300 20 600
Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně 17 000 16 358
Cooperation in vocational training for European labour market 368 28
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 26 347 300
Moderní metody pěstování rostlin 8 000 1 100
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK 199 341 5 926
Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji 37 256 456
Podpora technických a řemeslných oborů v SŠ MSK 32 000 300
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II 21 180 200
Přírodní vědy v technických oborech 10 000 500
Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech 2 850 500
Specializované laboratoře na SPŠ chemické akad. Heyrovského v Ostravě 10 000 500
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM 599 224 202 853
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ 
Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty 65 000 35 000
Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov 9 300 9 009
Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava 13 699 13 111
Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče 94 492 93 773
Modernizace a pořízení ITC systémů zajišťující ochranu a zabezpečení dat, síťového provozu pro nemocnice MSK 60 000 500
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p.o. 51 461 5 147
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 58 580 5 758
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 352 532 162 298
ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji 5 300 1 700
EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého 1 045 15
EVL Niva Olše-Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého 2 300 1 144
EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého 1 650 1 311
EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého 10 000 4 300
i-AIR REGION 1 550 600
Implementace programů zlepšování kvality ovzduší v České republice 12 500 2 000
Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán 47 500 20 000
Revitalizace přírodní památky Stará řeka 4 000 3 000
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. grantové schéma 995 480 105 097
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. grantové schéma 562 000 267 500
ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM 1 643 325 406 667
     
CELKEM ZA AKCE SPOLUFINANCOVANÉ Z EU 6 075 642 2 105 260
frame-scrollup