Zpráva

Archeopark Chotěbuz – 2. část

Cílem projektu bylo rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb pro návštěvníky v Archeoparku Chotěbuz. Byl vybudován nový vstupní multifunkční objekt s navazující lávkou v „korunách stromů“, čímž bylo mimo jiné doplněno potřebné chybějící zázemí.

Dokončení stavby: 11/2015
Délka výstavby: 12 měsíců
Náklady na realizaci: 40 mil. Kč

frame-scrollup