Zpráva

Cena Grand Prix XII. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje putuje na Pustevny

V industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park byly ve čtvrtek 14. června 2018 slavnostně vyhlášeny výsledky XII. ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje Ivo Vondráka a letos také pod záštitou ministra průmyslu a obchodu v demisi Tomáše Hünera, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj.

V letošním roce se v soutěži utkalo devětadvacet přihlášených staveb, ve čtyřech kategoriích. Slavnostního galavečera se zúčastnilo přes 200 významných osobností a hostů ze světa stavebnictví a architektury. „Moravskoslezský kraj je dynamický region, který se vyvíjí, má šmrnc a neustále mění svou tvář. Je to dáno nejen průbojností a povahou lidí, kteří v našem regionu žijí a pracují, ale také využíváním nejmodernějších technologií. A to i v oblasti stavebnictví. Je úžasné, že se každý rok můžeme seznamovat s novými stavbami, obdivovat jejich nápaditost a pak ty nejzajímavější oceňovat. Že se staví a že nám před očima rostou nové zajímavé budovy, je znamením vývoje. A ten vítáme a těšíme se z něj. Proto jsme soutěž Stavba Moravskoslezského kraje opět podpořili,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

V zaplněných prostorách Kompresorovny mohli přítomní sledovat udílení cen nejen ve čtyřech základních kategoriích, ale také dalších speciálních cen, včetně Ceny děkana stavební fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Ta je udělována absolventům za nejlepší bakalářské a diplomové práce.

Hlavní cenu GRAND PRIX získala stavba, která vyhrála také v kategorii Stavby občanské vybavenosti rekonstrukce – Horní stanice lanové dráhy na Pustevnách.

Přihlašovatelé z ateliéru Kamil Mrva Architects popsali stavbu takto: „Byl navržen otevřený koncept restaurace s panoramatickými výhledy do okolí. Soudobý přístup k architektuře je založen na místních tradičních materiálech – dřevo, kámen,“

Projektantem této vítězné stavby je Kamil Mrva Architects, s.r.o., zhotovitelem společnost Stavby Šimek a investorem Pustevny, s.r.o. Cenu si na podiu převzali zástupci ateliéru Kamil Mrva Architects a starosta obce Trojanovice pan Mgr. Jiří Novotný.

Také v dalších kategoriích byly oceňovány stavby, které odbornou porotu zaujaly nejen svým osobitým pojetím, ale také svým přínosem pro další rozvoj měst a obcí, lepší bydlení či modernizaci nejrůznějších lokalit.

Vítězové jednotlivých kategorií:

Kategorie Stavby občanské vybavenosti – novostavby (přihlášeny celkem 2 stavby)

HLAVNÍ CENA

Bezručova chata na Lysé hoře

Přihlašovatelem a investorem stavby je Klub českých turistů

Zhotoviteli stavby bylo více dodavatelů

Projektanty architektonická kancelář ARKOS a KONEKO spol. s r.o.

ČESTNÉ UZNÁNÍ

Golf Park Lhotka – sportovní areál

Přihlašovatelem a zhotovitelem stavby je OMLUX, spol. s r.o.

Investorem OMLUX REALITY s.r.o.

Projektantem architektonická kancelář Petr Lichnovský

Kategorie Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce (přihlášeno celkem 13 staveb)

HLAVNÍ CENA

Horní stanice lanové dráhy na Pustevnách

Přihlašovatelem stavby a zároveň jejím projektantem je Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Zhotoviteli jsou Stavby Šimek s.r.o., VSF Novotný, TAROS NOVA a SLOVFORNET

Investorem je společnost Pustevny s.r.o.

ČESTNÉ UZNÁNÍ

Penzion Jurášek

Přihlašovatelem stavby je Arming spol. s r.o.

Zhotovitelem STRADA spol. s r.o.

Investorem HR Penzion Jurášek s.r.o.

Projektanty jsou Kamil Burkovič a Radim Čajka, architektem Marek Danyš

Kompletní rekonstrukce bývalého mlýna na novou restauraci „nemlyn“ Kravaře

Přihlašovatelem, zhotovitelem a investorem stavby je Ing. Daniel Kozel, DK1.

Pan Kozel je zároveň projektantem stavby ve spolupráci s Markétou Lamlovou, Miroslavem Břemkem, Robertem Břemkem a Jiřím Halfarem.

Přestavba bývalé mateřské školy na polyfunkční dům 

Přihlašovatelem stavby je Atelier 38, s.r.o.

Zhotovitelem Ing. Daniel Kozel, DK1

Investorem Restless spol. s r.o.

Projektanty Tomáš Bindr a Petr Doležal z Atelieru 38

Kategorie Stavby občanské vybavenosti – veřejná prostranství (přihlášeny celkem 3 stavby)

HLAVNÍ CENA

Náves Velká Polom

Přihlašovatelem a zhotovitelem stavby je Swietelsky stavební s.r.o.

Investorem stavby je obec Velká Polom

Projektanty Tomáš Bindr, Petr Doležal a Radomír Pauler

ČESTNÉ UZNÁNÍ

Revitalizace vstupní plochy u bludného balvanu

Přihlašovatelem a zároveň projektantem stavby je PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitelem Stavos Stavba a.s.

Investorem Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné

Přihlašovatelem a zároveň investorem stavby je Statutární město Karviná

Zhotovitelem Beskydská stavební a.s.

Projektantem ateliér Genius Loci, s.r.o.

Kategorie Rodinné domy (přihlášeny 4 stavby)

HLAVNÍ CENA

Kompletní rekonstrukce rodinného domu v Hlučíně

Přihlašovatelem a zároveň zhotovitelem stavby je Daniel Kozel, DK1

Projektanty Daniel Kozel, Markéta Lamlová a Miroslav Břemek

Investorem Rudolf Gogolín a Zuzana Gogolínová

ČESTNÉ UZNÁNÍ

Obytný soubor Podolí I. – IV. etapa, Ostrava-Muglinov

Přihlašovatelem, investorem a zhotovitelem stavby je Stavos Stavba a.s.

Projektantem stavby je PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Rodinný dům v Krnově

Přihlašovatelem a zároveň projektantem stavby je Atelier 38, s.r.o.

Zhotovitelem stavby je společnost Ekobau Invest

Investorem jsou Petra a Tomáš Hradilovi

Kategorie Průmyslové stavby (přihlášeny 4 stavby)

HLAVNÍ CENA

Nová továrna Mölnlycke Health Care ProcedurePak

Přihlašovatelem a investorem stavby je Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o.

Zhotovitelem společnost SKANSKA, divize Pozemní stavitelství východ

Projektantem ADEA projekt s.r.o.

ČESTNÁ UZNÁNÍ
Marlenka – Frýdek-Místek, přístavba skladů a šaten

Přihlašovatelem a zároveň zhotovitelem stavby je HSF System a. s.

Projektantem Hutní projekt a.s.

Investorem Marlenka International s.r.o.

KRN1 v CTPARKU Karviná

Přihlašovatelem a investorem stavby je CTP Invest, spol. s r.o.

Projektanten Ing. Tomáš Matýsek

Kategorie Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby (přihlášeny 3 stavby)

HLAVNÍ CENA

Silnice I/11 Nebory – Bystřice  

Přihlašovatelem stavby je město Třinec

Projektanti Mott MacDonald Praha, s.r.o.

SUDOP Praha, a.s. a DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o.

Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR a město Třinec

ČESTNÉ UZNÁNÍ

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice

Přihlašovatelem a zhotovitelem stavby je akciová společnosti Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby

Projektantem MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.

Investorem Správa železniční dopravní cesty

Rekonstrukce ulice Českobratrská

Přihlašovatelem a zhotovitelem stavby je STASPO spol. s r.o.

Projektantem Báňské projekty Ostrava, a.s.

Investorem Statutární město Ostrava

Dalším prestižním oceněním, Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje, byla ohodnocena stavba Stavební úpravy objektu B Ostravské univerzity. Přihlašovatelem a zároveň zhotovitelem stavby je HOCHTIEF CZ a.s., projektantem MARPO s.r.o. a investorem Ostravská univerzita.

Speciální Cena laické veřejnosti byla udělena projektu z kategorie Stavby občanské vybavenosti – veřejná prostranství  –  Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné.

Cenu odborné poroty za záchranu kulturní památky získala Oprava nemovité kulturní památky - Těžní budovy s těžní věží větrní jámy Alexander č. 2.

Pro letošní ročník byla udělena také Zvláštní cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví, kterou vyhrála stavba z kategorie Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce Slezská univerzita – stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4. 

Vyhlašovatelé si připravili také oceňování výrazných osobností, které se podílely na rozvoji Moravskoslezského kraje a oceněním „Osobnost ve stavebnictví“ pro rok 2017 se může pyšnit pan Ing. arch. Václav Filandr.

 

Více informací najdete na webových stránkách soutěže.


14. června 2018
frame-scrollup