Zpráva

Dopravní napojení průmyslové zóny Nošovice

Soubor pěti staveb zajišťuje dopravní obslužnost automobilového závodu HYUNDAI a zahrnuje trvalé napojení, okružní komunikaci a propojení rychlostní silnice s místním provozem v Nošovicích, Raškovicích.

Dokončení stavby: 10/2010
Délka výstavby po jednotlivých etapách: 41 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 274,4 mil. Kč

frame-scrollup