Zpráva

Dopravní napojení průmyslové zóny Paskov

Stavba odklonila těžkou nákladní automobilovou dopravu pro dřevozpracující klastr (zejména Biocel Paskov a Pilu Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.) z přilehlých obcí. Celková délka vybudované komunikace je 4,2 km.

Dokončení stavby: 11/2005
Délka výstavby: 12 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 96 mil. Kč

frame-scrollup